ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 5. syyskuuta 2014

Sukupolvien vuorovaikutus

Suuret ikäluokat auttavat  omia, iäkkäitä vanhempiaan, aikuisia lapsiaan ja lapsenlapsiaan, kertoo tuore tutkimus. Vanhempia autetaan käytännön asioissa; koti- ja pihatöissä, lapsia lastenhoidossa ja lapsenlapsia leikeissä.

Suuret ikäluokat ovat olleet julkisen kiinnostuksen kohteena syntymästään lähtien. Ensin he täyttivät koulut, sitten yliopistot ja työpaikat. Suurista ikäluokista puhutaan eläkepommina. Heitä kutsutaan muun muassa auttamistaakaksi.

Tutkimuksen mukaan kuitenkin suuret ikäluokat ovat vielä suhteellisen hyväkuntoisia ja aktiivisia ja mitä ilmeisemmin vielä pitkään. Monet sinnittelevät pitkään työelämässä eivätkä tarvitse sosiaalitukea tai kalliita hoivapalveluja, vaan itseasiassa ovat enemmänkin hoiva-avun antajia kuin sen saajia.
Suuret ikäluokat antavat taloudellista tukea omille lapsilleen, eivätkä saa sitä juuri keltään. Aikuiset lapset antavat taloudellista tukea etenkin sisarustensa lapsille ja saavat sitä omilta ja puolisonsa vanhemmilta. Taloudellisen tuen antamisessa ei ole yhtäsuuria eroja sukupuolten välillä kuin käytännön auttamisessa ja hoivassa.

Hans Hämäläisen ja Antti O. Tanskasen tutkimusartikkeli julkaistiin Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä 5.9.2014. Tutkimus kuuluu Sukupolvien ketju -hankeeseen, jossa selvitetään suurten ikäluokkien sekä heidän lastensa vuorovaikutusta.

Autetaanko lapsia enemmän kuin vanhempia? Suurten ikäluokkien lapsilleen ja vanhemmilleen antama käytännön apu ja hoiva

Yhteiskuntapolitiikka-lehti 5.9.2014Lähetä kommentti