ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 17. syyskuuta 2014

Hyvä vuorovaikutus on huomaamatonta

Vuorovaikutus on kaiken oppimisen ja sosiaalisten taitojen ydin. Vuorovaikutustaiojen oppiminen alkaa kun vastasyntynyt vauva kohtaa äitinsä. Ihmisen kasvu merkitsee vuorovaikutustaitojen oppimista. Niitä ei yleensä tarvitse opettaa, vaan ne opitaan sosiaalisen kanssakäymisen yhteydessä.

Vuorovaikutustilanteissa opimme ymmärtämään mitä toinen ihminen ajattelee meistä ja me hänestä. Toisen osapuolen kautta opimme ymmärtämään myös itseämme. Opimme sosiaaliset taidot siitä, miten muut reagoivat käytökseemme. Sosiaalisten taitojen oppiminen on sekä yksilöllistä, että kulttuuriin sidottua. Sosiaalisuus sen sijaan on yksilöllinen ominaisuus. Kun sosiaalisissa taidoissa esiintyy puutteita niitä voidaan oppia yhteistoiminnallisen oppimisen avulla. Varsinkin erityisopetuksessa pyritään vahvistamaan sosiaalisia taitoja yhteistoiminnallisen oppimisen avulla.

Lähteet:

Keltikangas-järvinen, Liisa (2010), Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. helsinki: WSOY

Sahlberg, P. & Leppilampi, A. (1994). Yksinään vai yhteisvoimin? Yhdessä oppimisen mahdollisuuksia etsimässä. Helsinki: Yliopistopaino. 

Lähetä kommentti