ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 20. syyskuuta 2014

Autismin uudet biomarkkerit

Uusi tukimus on paljastanut mahdollisen autismin biomarkkerin. Norjalaisten tutkijoiden ja kiinalaisen Mudanjiangin lääketieteelisen yliopiston tukimuksessa on löytynyt potentiaalinen ero kuparin ja sinkin pitoisuuksissa autistisilla lapsilla.

Keho tarvitsee sekä sinkkiä että kuparia. Sinkkiä tarvitaan jatkuvasti, mutta kuparia tarvitaan suhteellisen vähän, eikä sitä saa olla liikaa. Analysoimalla kiinalaisia lapsia, joilla on todettu autismi, tutkijat havaitsivat, että seerumin kuparipitoisuus oli korkeampi ja sinkkipitoisuus matalampi kuin vertailuryhmässä olevilla tavallisilla lapsilla.

Tutkijat uskovat, että kuparin ja sinkin pitoisuuksista voi tulla autismin diagnoosin merkittävä biomarkkeri. Tutkimus vahvistaa jo aiemmin tehtyjä havaintoja autismiin liitetystä sinkin ja kuparin epätasapainosta. Tämän uskotaan liittyvän ruoansulatuksen metabolikaan. Vaikka välttämättömät mineraalit saadaan terveellisestä rouasta, ravintosuosituksia ei tämä tukimus kuitenkaan anna. Lisää tutkimuksia tarvitaan autismiin sopivan ruokavalion määrittelemiseksi.
Too Much Copper + Not Enough Zinc = New Autism Biomarker. ICare4Autism | Published: September 18, 2014

Lähetä kommentti