ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 5. elokuuta 2014

Miksi hulluudelle tarvitaan uusia nimiä?

Kahjo tai hullu koululainen tunnetaan tänä päivänä nimellä Asperger, ADHD, ADD. Aiemmin hän oli kehariksi, apukoululainen, jopa idiootti. Kun tieto ihmisestä ja ympäristöstämme lisääntyy, myös erilaiset ilmiöt saavat uusia selityksiä. Joskus erilaisuus oli olennainen osa yhteisöä ja kaikkia tarvittiin ja jokaiselle löytyi oma tehtävänsä. 

Sitten ”tasa-arvon” nimissä koululaitoksen tehtäväksi tuli tasapäistää ikäluokka. Eräänä menetelmänä oli gaussin käyrä, jolle piti mahduttaa koko ihmisen kirjo. Jos ei käyrälle mahtunut, ei myöskään koulussa ollut tilaa. Piti sijoittaa erityisluokkiin ja kouluihin.

Nyt halutaan taas integroida kaikki samaan putkeen. Taustalla on talousajattelu. Erillinen väylä poikkeaville on liian ”kallis”. Keksitään uusi ”tasa-arvo” ja integroidaan myös erilaiset oppilaat samaan luokkaan. Keksitään uusia käsitteitä kuten Autismin kirjo, Asperger, ADHD; ADD, jne, joilla toteuttaa tätä ideaa.
Ilkka Juhani Takalo-Eskola (1990) Hulluuden ulottuvuuksia ja viisauden tunteen riittämättömyydestä
Julkaistu kirjassa Hullun kirjoissa. Näkökulmia suomalaiseen kylähulluuteen. Toimittaneet Pekka Laaksonen, Ulla Piela ja Pirkko Lahti. SKS, Helsinki 1990

Lähetä kommentti