ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 17. kesäkuuta 2014

Epilepsia

Epilepsia muodostuu joukosta neurologisia oireyhtymiä, joiden syyt, alkamisikä, hoito ja kohtausten ennuste vaihtelevat suuresti. Valtaosalla epilepsia on hyvin lääkehoidolla hallittavissa.

Epileptinen kohtaus on keskushermostoperäinen oire ja se johtuu sähkökemiallisesta epätasapainosta aivojen säätelymekanismissa. Noin 1 % eli 53 000 suomalaista sairastaa epilepsiaa, lapsia heistä on noin 5000. Lapsista n. 5-7 %:lla epilepsia alkaa ennen 15-ikävuotta.

Kohtausoireen kuvauksen perusteella määritetään kohtaustyyppi tai –tyypit. Kohtaustyypit voidaan jakaa paikallisalkuisiin ja yleistyneisiin. Osa kohtauksista jää luokittelemattomiksi. Kohtausten jako eri tyyppeihin antaa viitteitä epilepsian syystä ja myös sopivimmasta lääkehoidosta.

Lähde: Pedanet Epilepsia

 


Lähetä kommentti