ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 13. huhtikuuta 2014

Lasten autismi lisääntyy USA:ssa

Uusimman selvityksen mukaan 2014 Yhdysvalloissa joka 68:s lapsi on autistinen. Autismin diagnoosi on kasvanut parissa vuodessa lähes kolmanneksella, sillä vuonna 2012 autistisia lapsia oli yksi 88:sta.

Varsinkin lievä autismi, johon kuuluu mm asbergerin oireyhtymä on kasvussa. On arveltu, että osittain kasvu johtuu tiedotusvälineitten vaikutuksesta ja ihmisten valveutuneisuuden lisääntymisestä, sillä kasvu on suurinta varsinkin hyvin koulutetun väestön osan piirissä. Toisaalta hyvin koulutetuissa ammateissa on työtehtäviä, jotka sopivat monasti juuri autismin kirjon ihmisille.

Vaikka periaatteessa diagnosoinnin kriteerit eivät ole muuttuneet, aspergeria ei ole uusissa 2013 käyttöönotetuissa diagnostisissa kriteereissä. Aspergeria vastaa nyt hyvätasoinen autismi. Uuden luokituksen on kuitenkin arveltu vähentävän tuentarpeen määrää ja säästävän yhteiskunnan kuluja. Jopa 30% diagnoosin saaneista ei enää kuuluisi tuen piiriin.

Terveysjärjestöt vaativat jälkeen tehokkaampia toimia autismin aikaisemmaksi tunnistamiseksi. Suurimmalla osalla lapsista autismi todetaan neljän ikävuoden jälkeen, vaikka se olisi tunnistettavissa jo kaksivuotiailla, jolloin tukitoimien vaikutus on tehokkaampaa. Autismi aiheuttaa eriasteisia vaikeuksia sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Autismin kuntoutus keskittyykin näiden vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

Vaikea autismi voidaan todeta jo alle 3-vuotiaalla yleisimmin puhumattomuudesta. Vanhepana diagnosoiduilla on yleensä lievä autismi, joka näkyy usein lapsen sosiaalisena vetäytyvyytenä tai raivokohtauksina. Autismin on viisi kertaa yleisempää pojilla kuin tytöillä.
Lähetä kommentti