ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 6. maaliskuuta 2014

Vuorovaikutuspiirteet autismin kirjossa ja psykoosihäiriöissä


Piirre

Autismin kirjon lievimmät muodot
Psykoosihäiriöt

Puheen yksityiskohtaisuus

Puheen kirjakielisyys

Puheen ja ajatusten outous

Viive vastaamisessa


Sosiaalinen muodollisuus

Itsekseen hymyily, naureskelu

Poikkeava katsekontakti

Korostunut 1

Korostunut

Logiikka omaperäistä

Vastaukset usein asiallisia,
tarkkoja

Korostuneen korrektia, yliopittua

Omiin mielleyhtymiin reagointi


Usein ohi kasvoista tai sivuille kohdistuva 4
Ei tyypillinen piirre 2

Ei tyypillinen piirre

Selvemmin realiteetin vastaisia

Vastaukset usein lyhyitä,
tai hajanaisia

Ei tyypillinen piirre

Harhoihin reagointi 3


Usein levottomammin
harhaileva, pistävä 31 ) Poikkeuksena kielellisesti heikkolahjaiset.
2) Juuttuminen toistelemaan jotain yksityiskohtaa mahdollista.
3) Akuutissa psykoosissa tai skitsofreniassa.
4) Silmiin katsoessaan voi olla intensiivinen.

Sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeudet


Taulukossa on kuvattu sosiaalisen vuorovaikutuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Sosiaalinen kanssakäyminen on usein pulmallista sekä autismin kirjon lievimmissä muodoissa että psykoosihäiriöissä. Molemmissa sosiaaliset tilanteet ovat tavallista kuormittavampia, mikä voi johtaa niiden välttelemiseen. Lievemmin autistiset henkilöt voivat kaivata sosiaalisia suhteita, mutta vuorovaikutus voi olla kömpelöä ja sitä leimaa yleisesti sosiaalisen tilannetajun puute, ts. puutteellinen intuitio ja spontaanin mukautumisen niukkuus. Tämä voi näkyä korostuneen korrektina ja kaavamaisena vuorovaikutuskäyttäytymisenä.
Lähetä kommentti