ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 15. maaliskuuta 2014

Sukupuolieroja autismin geeniperimässä

Asperger on diagnosoitu useimmin pojilla kuin tytöillä. Aiemmin on arveltu, että tyttöjen autistiset oireet eivät näy diagnoosikriteereissä yhtä hyvin kuin pojilla. Nyt on laajassa tutkimuksessa havaittu eroja naisten ja miesten geeneiperimässä.

Autismin kirjon oireisiin liittyy noin 500 geeniä. Arvellaan, että autismi siirtyy useimmin äidin kautta lapseen, sillä autismin spektrin miehet jäävät useimmin naimattomiksi.

Pojat saavat jo ennen syntymää enemmän  testosterooneja kuin tytöt. Epäillään, että tämä vaikuttaa myös sosiaaliseen käyttäytymiseen. 

Lähde:

The American Journal of Human Genetics, 27 February 2014 A Higher Mutational Burden in Females Supports a “Female Protective Model” in Neurodevelopmental Disorders

Aspergerdiagnoosin saaneet tytöt ovat usein poikamaisia.
Lähetä kommentti