ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 2. maaliskuuta 2014

Diagnoosin harhat

Lääkärilehdessä 18/2013 on artikkeli Autismin kirjon ja psykoosihäiriöiden eroista ja yhtäläisyyksistä sekä esimerkkitapaus, kuinka autismin oireet saatetaan tulkita psykoosiksi.


Mukkala S., Korhonen A., Raapana M. Autismin kirjon ja psykoosihäiriöiden eroja ja yhtäläisyyksiä Suomen Lääkärilehti 18/2013 vsk 68
Lähetä kommentti