ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 27. helmikuuta 2014

E­lin­kel­vot­to­mat lap­set piti surmata

Tri Hans He­fel­mann, il­moit­ti kol­men lää­kä­rin ni­met ja väit­ti näi­den va­lin­neen kä­ti­löi­den ja syn­ny­tys­lai­tos­ten lä­het­tä­mis­tä luet­te­lois­ta "e­lin­kel­vot­to­mat lap­set". Kah­den mar­kan palk­kio mak­set­tiin kus­ta­kin luet­te­los­ta. Luet­te­lois­sa mai­nit­tiin usein sel­lais­ta­kin lap­sis­ta joil­la oli ai­noas­taan ki­ta­laen hal­kio tai "kie­ro pik­ku­sor­mi". Jos kaik­ki kol­me lää­kä­riä piir­si­vät lap­sen ni­men koh­dal­le plus-mer­kin, täy­tyi lap­si sur­ma­ta. (Hels. San. kir­jeen­vaih­ta­jal­ta) Bonn, 26. 2. 1964 (Heis­ka­nen)
Lähetä kommentti