ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 3. tammikuuta 2013

Erityisluokka elämänkulussa

Nuoret kokevat erityisluokilla opiskelun sekä hyödylliseksi että leimaavaksi, kertoo Erityisluokka elämänkulussa -tutkimus. Selvitys tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston, sisäasiainministeriön ja opetusministeriön kanssa osana Yhdenvertaisuus etusijalle -hanketta.

Tutkimusta varten Helsingin yliopiston erityisopetuksen tutkijat haastattelivat 27 erityisluokalla opiskellutta vammaista, romaniväestöön kuuluvaa ja maahanmuuttajataustaista nuorta. Vastaukset osoittivat, että nuoret pitävät kokemuksiaan erityisluokalla opiskelusta enimmäkseen positiivisina.

Monella nuorista oli kuitenkin kokemuksia nimittelystä ja kiusaamisesta. He kertoivat myös kokeneensa itsensä kouluyhteisössä ulkopuolisiksi, koska erityisluokat sijaitsevat yleensä erillään muista luokista.
- Olimme yllättyneitä siitä, että erityisluokkien ja yleisopetuksen oppilaiden yhteistyö on jäänyt vähäiseksi. Näyttää siltä, että erityisopetuksessa koulunkäynti keskittyy enimmäkseen oman ryhmän kanssa olemiseen, kertoo tutkija Anna-Maija Niemi.

Osasta haastateltuja tuntui myös, ettei heillä ollut tarpeeksi mahdollisuuksia vaikuttaa jatko-opintovalintoihin. Tämän nähtiin heikentävän myös sitä, kuinka mielekkäiksi he kokivat opintonsa. Tutkijat ovatkin nostaneet jatkotutkimuksen tarvetta muun muassa erityisoppilaiden jatkotyöllistymisestä.

Julkaisun verkkoversio (pdf 547 kt)
Lähetä kommentti