ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 11. helmikuuta 2010

Äidin ikä ja autismin riski

Vanhemmilla äideillä on suurempi riski saada autistinen lapsi, osoittaa uusi tutkimus. 40-vuotiaalla äidillä riski oli puolet suurempi kuin 25-29-vuotiaalla. 

Isän iällä ei tässä tutkimuksessa havaittu merkitystä, vaikka aiemmissa tutkimuksissa isän iällä oli huomattava merkitys. Isän iän merkitys näkyi tässä tutkimuksessa vain nuorempien äitien kohdalla.

Autististen lasten määrä on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi parantuneiden diagnosointimenetelmien ansiosta. Vanhempien iän on jo aiemmin havaittu vaikuttavan lapsen autismin riskiin.

Kalifornian yliopistossa tehrtyyn tutkimukseen kuuluivat vuosina 1990-1999 Kaliforniassa syntyneet 4,9 miljoonaa lasta. Autistisiksi todettiin kolmeen ikävuoteen mennessä 12 159 lasta. Aineistosta voitiin erotella äidin ja isän iän vaikutus erikseen.

Isän iästä riippumatta äidin nouseva ikä lisäsi tasaisesti. Autistisen lapsen todennäköisyyttä Isän iällä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys autismiin vain silloin kun äiti oli alle 30-vuotias. Jos isä oli yli 40-vuotias mutta äiti alle 25-vuotias, pariskunnan riski saada autistinen lapsi oli kaksinkertainen verrattuna siihen että isä oli 25-29-vuotias.

Äidin ikä lisää monien kehityshäiriöiden riskiä. Synnyttäjien ikä on noussut monista syistä ja Kaliforniassa yli 40-vuotiaina lapsen saaneiden määrä nousi 90-luvulla yli kolminkertaiseksi. Tutkimuksen mukaan se selittää kuitenkin vain noin 5% autististen lasten määrän noususta.

Yksi mahdollinen selitys äidin iän merkitykselle voi olla havainto, jonka mukaan joillakin autististen lasten äideillä oli veressään vasta-aineita sikiön aivojen tuottamalle proteiinille. Normaalisti kehittyvän lapsen saaneilla äideillä ei näitä vasta-aineita ollut. Iän noustessa vasta-aineiden kehittyminen yleistyy.

Toinen mahdollinen selitys ovat ympäristön lukuisat kemialliset yhdisteet joita kasautuu ikävuosien myötä lisää äidin elimistöön. Myös perimään kasautuu lisää muutoksia iän mukana ja tätä on pidetty yhtenä mahdollisena selittäjänä äidin iän ja erilaisten kehityshäiriöiden yleistymisen yhteydelle.


(YLE tiede, Autism Research)
Lähetä kommentti