ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 24. heinäkuuta 2016

Autistinen sytematisointi

Sikiön suuret testosteroniarvot saattavat olla yhteydessä sosiaalisiin kykyihin liittyvien aivoalueiden kehittymiseen ja sitä kautta autististen piirteiden ilmenemiseen. 

Suurten testosteroniarvojen on todettu heikentävän suoriutumista mielen mallia arvioivissa tehtävissä.

Extreme male brain -teoriassaan Baron-Cohen tuo esille, kuinka autismikirjon häiriöiöistä kärsivien potilaiden tiedonkäsittelyssä on vallalla taipumus systemoida ilmiöitä ennemmin kuin eläytyä asioihin tai käsitellä niitä tunnetasolla.Lähde:

Petra Waris, Tuula Kulomäki ja Pekka Tani (2011) Aspergerin oireyhtymä tytöillä ja naisilla. Duodecim (15)

Ei kommentteja: