ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 12. toukokuuta 2016

Kun päälliköiltä puuttuu tuntuma

Suuria koulutusklustereita muodostettaessa päätöksenteko on siirtynyt rehtorilta päälliköille,  ja johtajille, joita puuttuu kontakti opetukseen ja opetushenkilökuntaan. 

Pomoja on oppilaitoksissa jopa viidessä purtaassa, kun aeiemmin riitti kaksi rehtori ja opettajat. Hierarkisessa organisaatiossa esimiehille opetuksen realiteetit ja opiskelijan arki ovat vieraita ja byrokratiasta on tullut opetus- tehtävää tärkeämpää.

Vaikka amikseen pääsy on entistä helpompaa, myös eroamisesta on tehty rutiinia. Helsingissä pitää erota voidakseen vaihtaa vaikkapa saman oppilaitoksen toiselle opintoalalle. Pääkaupunkiseudulla suuri ongelma on, että huomattava osa nuorista ei edelleenkään hae ammatilliseen koulutukseen.

Nyt kun säästetään vähennetään opetushenkilökunnasta, vaikka purkamalla hallintobyrokratia saataisiin säästöjen lisäksi tehokkuutta.


Otala, L. & Ahonen, G. (2005) Työhyvinvointi tuloksentekijänä. 2. uudistettu pai- nos. Helsinki: WSOYpro Oy.)


Lähetä kommentti