ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 14. huhtikuuta 2016

Turvahuone

Eräällä oikeusasiamiehen tarkastuksella kiinnitettiin huomiota siihen, että laitoksen turvahuone* sijaitsi osaston yleisen oleskelutilan yhteydessä, ja turvahuoneen ovessa oli ikkuna oleskelutilaan.

Koska ikkunassa ei ollut verhoa, oli mahdollista, että muut osaston asukkaat saattoivat katsoa ikkunasta turvahuoneessa olevaa henkilöä.

Oikeusasiamies totesi olevan yksityiselämän suojan kannalta epäasianmukaista, että oven ikkunassa ei ollut verhoa.Turvahuoneessa olevan asukkaan yksityisyyden suoja vaatii tilan,johon muillaasukkailla ei ole suoraa näköyhteyttä. Toisaalta myös turvahuoneen sijainti yhteisen tilan yhteydessä saattaa olla häiriöksi muille asukkaille, mikäli turvahuoneessa oleva asukas käyttäytyy äänekkäästi.

Joissakin laitoksissa on luovuttu erillisestä turvahuoneesta.Tällöin vain eristäminen omaan huoneeseen on mahdollista. Toisaaltatarkastuksillalaitoksenhenkilökuntaontodennut turvahuoneen olevan hyvä vaihtoehto väkivaltaisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyssä. Henkilökunnanmukaan jo asiakkaan lähteminen turvahuoneeseen katkaisee tilanteen osastolla ennen väkivaltaista käyttäytymistä.

Henkilökunnan mukaan asiakas, joka käyttäytyy väkivaltaisesti osastolla, menettää yleensä ”kasvonsa” muiden asiakkaiden edessä. Toiset asiakkaat voivat myös alkaa pelätä väkivaltaisesti käyttäytynyttä. Turvahuoneeseen pääsy voi tuntua asiakkaasta pelastukselta, kun hän pääsee ahdistavastatilanteesta pois paikkaan, jossa voi turvallisesti purkaaaggressioitaan.

*) Turvahuone on niin sanotusti riisuttu huone, jossa ei ole huonekaluja. Sinne joudutaan yleensä aggressiivisen käyttäytymisen johdosta ja aggressiivinen käyttäytyminenvoi jatkua turvahuoneessa.

(117/08) (3142/05)

Lähetä kommentti