ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 22. joulukuuta 2015

Haastava käytös on lapsen viestintää

Suomessa on laitoksia, joissa edelleen noudatetaan ns. auktoritääristä kasvatuskäytäntöä. Tämä ei koske ainoastaan koulukoteja, tai nuorisovankiloita, vaan  tätä kasvatusmenetelmää sovelletaan myös lastenkodeissa ja lasten psykiatrisilla osastoilla. 

Paikoissa, joissa hoito perustuu pakkoon joudutaan usein tilanteisiin, joissa lapsi pannaan kiinnipitelyyn. Yhteistä näille tilanteille on, että useimmin ne olisi voitu välttää inhimillisin ja joustavin säännöin.

Kiinnipitelyä jopa perustellaan hoitona. Monissa maissa tällainen hoito on kielletty. Kiinnipito jo sinänsä antaa huonon ja väkivaltaisen mallin asioiden ratkaisuun. Varsinkin aistiherkät autistiset lapset kokevat kiinnipitelyn kidutuksena. 

Voitaisiinko kiinnipitotilanteita välttää? Kiinnipitoa ei tarvita, jos lasta maltetaan kuunnella. 
Lähetä kommentti