ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 3. elokuuta 2015

Mistä tunnistan haastavan käyttäytymisen?

Haastava käytös on kulttuurisidonnaista. Se liittyy vuorovaikutukseen. Aina se ei ole tunnistettavissa.

Lapsen käytöksen tulkinta on henkilöistä riippuvaa eli enemmän subjektiivista, kuin objektiivista. Se pohjautuu tilanteiden ja kontekstien tulkintaan ja päättelyyn. Muuttuvassa tilanteessa tai toisen henkilön kohdalla sama käytös voidaan tulkita eri tavoin. 

Haastavan käyttäytymisen merkit
  • Käytös ei vastaa tilannetta, tai sopimaton ottaen huomioon lapsen iän, tilanteen ja kehitystason.
  • Käytös on vaarallista joko ihmiselle itselleen, tai muille.
  • Käytös aiheuttaa lapselle itselleen merkittäviä hankaluuksia rajoittaen hänen mahdollisuuksiaan oppia uusia asioita.
  • Käytös aiheuttaa merkittävää painetta niille, jotka asuvat tai käyvät koulua yhdessä.
  • Käytös haittaa huomattavasti lähimmäisten elämänlaatua.
  • Käytös ei vastaa sosiaalista normistoa

Clements, J.& Zarkowska, E. (2000) Behavioural Concerns ans Autistic Sprctrum Disorders Jessica Kingsley, London
Zarkowska, E. & Clements J. (1994) Problem Behaviour in People with severe Learning Disabilities, Coom Helm London

Ei kommentteja: