ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 10. elokuuta 2014

Kyläoriginellit

Erikoinen, outo, poikkeava tai mielettömäksi koettu käyttäytymien on lähes kaikissa kulttuureissa välittömästi aiheuttanut tunnepohjaista suhtautumista asianomaiseen. 

Uskomukset ja asenteet vanhassa talonpoikaisyhteisössä johtivat siihen, että tuo suhtautuminen oli joko musta tai valkoinen riippuen poikkeavuuden luonteesta eli siitä, koettiinko se yhteisöä vahingoittavaksi tai hyödyttäväksi.

Yleisesti oudon käyttäytymisen ja henkisen poikkeavuuden nähtiin johtuvan siitä, että paha henki oli tunkeutunut asianomaiseen, vallannut ottanut hänet haltuunsa. Myös noituus ja sielunmenetys saattoivat olla syynä, tai sitten poikkeavuuden katsottiin liittyvän sairauteen, joka oli seurausta tabun rikkomuksesta.Erik E. Anttinen (1990) Kyläoriginelli ja psykiatria
Julkaistu kirjassa Hullun kirjoissa. Näkökulmia suomalaiseen kylähulluuteen. Toimittaneet Pekka Laaksonen, Ulla Piela ja Pirkko Lahti. SKS, Helsinki 1990

Lähetä kommentti