ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 3. elokuuta 2014

Aspergerin loppu Yhdysvalloissa

Monet autisminkirjon ihmisistä on ihmeissään Apergerin oireyhtymän poistumisesta diagnostisesta luokittelusta.

Yhdysvalloissa diagnoosin muutos tapahtui 2013. Aspergerin syndrooman tilalle tuli  "high-functioning autism". Aiemmin Kannerin autismina tunnettu varhaislapsuuden autismi on uudessa luokituksessa "low-functioning autism".

Aiemmin arveltiin, että Yhdysvalloissa uuden tautiluokituksen myötä noin kolmasosa autisminkirjon diagnooseista poistuisi. Nyt vuoden kokemuksen jälkeen näin ei ole kuitenkaan tapahtunut.

Asperger-diagnoosin saaneet ovat olleet huolissaan mahdollisesta tuen loppumisesta. Aspergeriin sinänsä ei ole lääkitystä tai terapiaa. Tuentarve kohdistuu lähinnä viestintään, vuorovaikutusteitojen harjoitteluun ja sosiaalisiin ongelmiin. Yksilöllinen koulutus on yleensä parasta tukea näihin tarpeisiin. Monilla on lisäksi erilaisia yliherkkyyksiä, joita pitää hoitaa erikseen.

Pelkona Aspergerin oireyhtymän ihmisillä on, että heidän tarpeitaan ei enää oteta huomioon, kun koulutusta ja tukea suunnitellaan. Tämä on aiheuttanut paljon keskustelua varsinkin nettipalstoilla.


Aiheesta lisää:
When A Diagnosis Disappears: The End Of Asperger's
Lähetä kommentti