ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 1. kesäkuuta 2014

Stressistä eroon

  1. Aika
  2. Musiikki
  3. Jän­ni­te­tään ja ren­tou­te­taan li­has­ryh­miä yk­si ker­ral­laan.
  4. Hengitysharjoitus: Hen­git­ä kym­me­nen ker­taa sy­vään si­sään ja ulos ne­nän kaut­ta niin, et­tä pal­lea ko­hoi­lee.
  5. Puistokävely: luon­nos­sa kä­ve­le­mi­nen alen­taa stres­siä jo 15 mi­nuu­tis­sa.
  6. Läheisen halaaminen voi tuntua rentouttavalta, toiselle varsinkin väkisin halaaminen pahentaa stressiä.

Lähetä kommentti