ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 1. toukokuuta 2014

Ei ole yhtä ja tiettyä autismia

Jos tapaat autismin kirjon ihmisen, et voi sen perusteella tunnistaa muita autisteja, kuten esimerkiksi tavatessasi Down-ihmisen. Jokaisella autistilla on erilaiset oireet. Siksi diagnoosin määrittelyssä puhutaankin autismin kirjosta.

Autismin monimuotoisuuden takia puhutaankin autismin kirjosta. Autismi muutuu iän mukana ja on ihmisiä. joiden oireet katoavat aikuistuessa. On myös ihmisiä, joilla autistiset oireet ilmaantuvat iän mukana. On myös autismin oireita, jotaka välillä katoaa ja välillä ilmenee uudestaan.

Autismin taustaa selvittävissä tutkimuksissa ei ole tullut esiin yhtä yksittäistä autismia aiheuttavaa
tekijää tai geenivirhettä. Neuropatologisten ja kuvantamistutkimusten tulokset sopivat siihen,
että autismin taustalla on laaja-alainen hermoston kehityksellinen häiriö.

Siihen liittyy muutoksia aivojen rakenteessa, informaation prosessoinnissa ja usean hermosoluyhteyksien toiminnan kannalta tärkeän geenin ilmenemisessä. Autismikirjon häiriöiden taustalla on monimutkaisia geneettisten ja ympäristötekijöiden, mukaan lukien epigeneettisten mekanismien, yhteisvaikutuksia.


Suomen Lääkärilehti 8/2013

Autism as a Multifactorial Disease

Katso myös
Autismin kirjon häiriö uusimman luokituksen mukaan
Lähetä kommentti