ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 5. huhtikuuta 2014

Aspergerin syndrooma

Vuonna 1981 englantilainen lasten psykiatri Lorna Wing sai psykiatrien mielenkiinnon, julkaistuaan 34 tapaustutkimusta, joissa hän käytti Hans Aspergerin luomaa diagnostista määrittelyä. 

Julkaisussaan Wing otti käyttöön käsitteen “Aspergerin syndrooma” tarkoituksena korvata “autistinen psykopatia” uudella arvovapaalla käsitteellä, sillä psykopatia kuuluu sosiopaattiseen käyttäytymiseen, eikä liity nykyään autismiin. 

Vuonna 1989, Aspergerin luomaa diagnoosimallia alkoi käyttää myös Gillberg & Gillberg. Aspergerin alkuperäinen tutkimus levisi laajempaan käyttöön vasta 1991, kun Frith käänsi sen englanniksi.


Autismidiagnoosi vaihtelee antajansa mukaan.

Katso myös
Autismin kirjon häiriö uusimman luokituksen mukaan   
Lähetä kommentti