ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 25. maaliskuuta 2014

Autismia ei voi yleistää

Autismia ei voi määritellä tai tuntea yhden henkilön perusteella. Jokaisella autismin kirjon ihmisellä on omat vaikeutensa, joita ei voi yleistää.

Autismista voidaan nykyään olla lähes yksimielisiä ainoastaan siinä, että kysymyksessä on neurologinen oireyhtymä. Autismin oireet ovat niin moninaisia, että lähes kaikki voivat tunnistaa itsellään jonkin autismin kirjon oireen. Autistiseksi luokitellaan ihminen, jolla on tietty määrä näitä neurologisia oireita. Uusimmassa diagnisointijärjestelmässä autismi luokitellaan oireiden määrän ja vaikeuden mukaan.

Autismi luokitellaan laaja-alaiseksi kehityshäiriöksi, joka voidaan todeta varhaislapsuudessa. Se vaikuttaa koko eliniän. Siihen ei ole olemassa mitään tiettyä parannuskeinoa. Autismin hoitoon liittyy monia erilaisia harjoituksia, joilla pyritään kompensoimaan mm monia autismiin liittyviä vuorovaikutusongelmia, jotta lapsi tulisi toimeen siinä missä ikätoverinsa.

Myös aikuisille on olemassa mm. monia koulutuksellisia tukiohjelmia. Tämän lisäksi tukea annetaan autismin kirjon ihmisten perheille ja läheisille. Autismin tuki ja tietoisuus on huomattavasti parantunut sitten Sademiehen aikojen.


Autistinen ihminen tulee usein paremmin toimeen eläinten, kuin toisten ihmisten kanssa.
Lähetä kommentti