ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 23. helmikuuta 2014

Autismidiagnoosin muutos maailmalla

Kaaviossa on kuvattu autismidiagnoosin muutosta ja yleisyyttä tuhatta lasta kohden vuodesta 1980 vuoteen 2010 viiden vuoden välein eri puolilla maailmaa. Autismidiagnoosi voitaisiin antaa arviolta 1–2 lapselle tuhannesta. Autismin kirjon oireyhtymän (ASD) diagnoosi voitaisiin puolestaan antaa noin 6 lasta tuhannesta.  Kaavio osoittaa, kuinka autismi on yleistynyt varsinkin varsinkin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Osassa maailmaa Autismi diagnosoidaan edelleen esimerkiksi Intiassa js Pakistanissa pienillä lapsilla kuulon ongelmaksi ja nuorilla mielisairaudeksi. Myös Etelä-Ameriikassa autismin kirjon oireet on luettu mielenterveyden ongelmiin. Suurin osa tästä kasvusta länsimaissa selittyy diagnostiikan muutoksella. Mikä osa tästä kasvusta selittyy muilla muuttujilla jää epäselväksi. Myös ympäristötekijöillä ja genettisellä alttiudella uskotaan olevan vaikutusta autismin oireiden syntyyn.

Viittet:
1.    Williams, J. G., J. P. Higgins, et al. (2006) Systematic review of prevalence studies of autism spectrum disorders. Arch Dis Child 91(1): 8-15. PMID: 15863467.
2. CDC. (2012) Prevalence of autism spectrum disorders - autism and developmental disabilities monitoring network, 14 sites, United States, 2008. MMWR Surveill Summ 61(3):1-19. PMID: 2245619
Lähde: 


Lähetä kommentti