ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 5. joulukuuta 1992

Miten yleinen on autistinen oireyhtymä

Autismia on pidetty harvinaisena oireyhtymänä. 

Tutkimuksissa esitettiin pitkään lukuja, joiden mukaan autistisia on 4-5 henkilöä kymmenestätuhannesta. Suomalaisessa tutkimuksessa (1985) löydettiin vajaa 400 autistisiksi diagnosoitua lasta. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että oireyhtymä on usein jäänyt tunnistamatta ja diagnosoimatta etenkin vaikea-asteisen kehitysvammaisuuden yhteydessä tai kun on kyse älyllisesti normaalista / lahjakkaasta autistista (Gillberg, 1989).

Näin ollen autismin yleisyys onlisikin 10-12 kymmenestätuhannesta eli näin arvioiden Suomessa on autistisia ihmisiä 2500 - 6000. Tarkempia tutkimuksia meillä ei toistaiseksi ole suoritettu. Gillbergin (1990) mielestä olisi lisäksi otettava huomioon autistisia piirteitä omaavat henkilöt, joilla on useimmiten samanlaisia kuntoutustarpeita kuin "varsinaisesti" autistisilla.

Näiden autistisia piirteita omaavien henkiloiden määrän Gillberg arvioi viisi - seitsemänkertaiseksi ydinryhmään verrattuna. Ongelma koskettaa joka tapauksessa varsin suurta ihmisryhmää, kun otetaan huomioon vielä vanhemmat, sisarukset, opettajat jne.

Kaikissa tutkimuksissa on todettu, että autistisia poikia on enemmän kuin tyttöjä,  4 - 5:1. Autistisilla tytöillä on poikia useammin lisäksi jokin muu keskushermoston toimintaan vaikuttava vamma tai sairaus. Autistisia henkiloitä on kaikkialla maailmassa, erilaisissa kulttuureissa ja perheissä.
Kulomäki T. (1992) Mitä on autismi. Sosiaali- ja terveyshallitus, Helsinki
Gillberg C. (1989) Autism och andta barnpsykoser. Natur och Kultur, Stockholm
Gillberg C. & Hellegren I. (1990) Barn och ungdom psykiatri. Natur och Kultur, Stockholm

Tähän mennessä tapahtunut

Ei kommentteja: