ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 20. syyskuuta 2016

Laitoshoidon kritiikki

Amerikkalaisen sosiologi Erving Goffmanin (1922-1982) laitostutkimukset osoittivat laitoshoidon minuuden riistoon perustuvan potilasuran ennustettavuuden ja laitosten totalitaaristen hoitokäytäntöjen väistämättömyyden. 

Suomessa mm. Uudenmaan erityishuoltopiirin johtaja Ove Lindstedt ja professori Timo Saloviita, molemmat psykologeja, toivat esille sekä kehitysvammalaitoksissa toteutuneen asiakkaiden massakohtelun että pakkokeinojen käytön negatiiviset vaikutukset kehitysvammaisten psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen kannalta. Lindstedt ajoi voimakkaasti laitoshoidon korvaamista pienillä asumisyksiköillä.

Kari Viitapohja: Kehitysvammaisuuden historiaa Kehitysvammahuollon tietopankki

Lähetä kommentti