ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 4. kesäkuuta 2016

Autismikirjon tuen tarve

Tuen tarve on yksilöllistä. Esimerkiksi yliopistossa opiskeleville Asperger-henkilöille on tullut esiin hyvin konkreettisia toiminnanohjauksen asioita, kuten ajanhallintaa ja lukujärjestyksen suunnittelua sekä sosiaalisten tilanteiden harjoittelua.
Vaikka mielenteoriassa on puutteita ja kontekstisokeutta ilmenee, he voivat kuitenkin oppia asioiden ja ihmisten kanssa toimimista, jolloin haitta voi lieventyä.
Elämänlaadun kannalta varhainen diagnoosi on tärkeää. Silloin voidaan ajoissa suunnitella kuntoutustoimenpiteet tukemaan positiivisen minä-kuvan rakentumista ja itseymmärrystä sekä vähentää riskiä negatiiviselle syrjäytymiskehitykselle.
Ihannetapauksessa henkilölle voi muodostua positiivinen autismi- tai asperger-identiteetti, joka voi olla oikein käytettynä myös voimavara.
Autismin kirjon hyödyntämättömän potentiaalin tunnistamiseen sekä positiiviseen imagoonpyritään vaikuttamaan lisäämällä autismitietoisuutta.

MediaPlanet: Autismin kirjon potentiaali piilee erilaisessa ajattelussaLähetä kommentti