ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 22. kesäkuuta 2016

Aspergerin oireyhtymä tytöillä ja naisilla

  • Aspergerin oireyhtymää on diagnosoitu tytöillä huomattavasti vähemmän kuin pojilla, minkä ajatellaan johtuvan siitä, että sen oirekuva olisi tytöillä erilainen kuin pojilla.  
  • Tytöillä ja naisilla Aspergerin oireyhtymään liitettävät piirteet saatetaan tulkita johonkin toiseen, ilmeisempään psyykkiseen oireistoon kuuluviksi tai niitä saattaa olla vaikeaa tunnistaa, koska ne eivät tule korostuneesti esille. 
  • Aspergerin oireyhtymään liittyvistä sukupuolten välisistä eroista neurokognitiivisten toimintojen ja aivorakenteiden osalta on vielä melko vähän tutkimustietoa.  
  • Kehityksellisessä  häiriössä riittävän varhain aloitettu tuki saattaa ehkäistä masennusta ja syrjäytymiskehitystä.


Lähde:

Petra Waris, Tuula Kulomäki ja Pekka Tani (2011) Aspergerin oireyhtymä tytöillä ja naisilla. Duodecim (15)
Lähetä kommentti