ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 15. toukokuuta 2016

Maksuttomiin koulutuksiin kiellettiin osallistumasta

Piti etsiä toimiva ratkaisu tiedostojen arkistointiin. Edullinen arkistointi järjestelmä oli esitelty Aalto yliopiston järjestämässä seminaarissa, joka oli työajan ulkopuolella. Ensi reaktiona moitittiin osallistumista seminaariin, vaikka se oli maksuton. Sitten sovittiin, että  kuitenkin tästä huolimatta voidaan edelleen selvittää tarvittua arkistointijärjestelmää.

Arkistointijärjestelmän maahantuoja kertoi, että järjestelmä oli esillä tulevilla messuilla. Sovimmekin, että osallistuisimme koko osaston voimin messuille. Mobiilipiiska alkoi kuitenkin heilua. Sen sijaan että työntekijää olisi kiitetty innovaatiosta, tuli vain mobiilipiiskaa. Olisi pitänyt samaan aikaan olla työpaikalla. Työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttaa ratkaisevasti se, saako työntekijä suorittaa työnsä omasta mielestään mielekkäällä tavalla.


(Otala, L. & Ahonen, G. (2005) Työhyvinvointi tuloksentekijänä. 2. uudistettu pai- nos. Helsinki: WSOYpro Oy.)


Lähetä kommentti