ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 25. heinäkuuta 2014

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus

Vammaiset ihmiset kokevat päivittäin syrjintää ja esteitä ympäristön asenteissa, vuorovaikutuksessa,  liikkumisessa, julkisten tilojen käytössä ja palvelujen saatavuudessa. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimuksen ratifiointi vaatii vielä yhdenvertaisuuslain ja itsemääräämisoikeuslain muutoksen.

Uuden yhdenvertaisuuslain tavoitteena on parantaa syrjintäsuojaa muun muassa seksuaalivähemmistöille, ikäsyrjintää kokeneille, terveydentilansa takia syrjityille ja vammaisille. Uusi lainsäädäntö laajentaa siis merkittävästi syrjinnältä annettavaa suojaa. Uusi yhdenvertaisuuslaki vaikuttaa myös työelämään ja tasapuolisen kohtelun vaatimuksiin.


Vähemmistövaltuutetusta tehtäisiin syrjintä-asioita laajasti käsittelevä yhdenvertaisuusvaltuutettu. Kun vähemmistövaltuutettu valvoo vain etnisen syrjinnän kiellon noudattamista, valvoisi yhdenvertaisuusvaltuutettu yhdenvertaisuuslain noudattamista kaikkien syrjintäperusteiden osalta.

Vähemmistöjen palveluita ja ihmisoikeuksia koskevissa kysymyksissä on vuosien kuluessa tapahtunut parannusta. Vaikeavammaisten henkilöiden oikeus henkilökohtaiseen avustajaan on jo toteutunut.

Esteetön ympäristö, tärkeiden palvelujen turvaaminen, pääsy harrastuksiin ja kulttuurin pariin, mahdollisuus työhön ja opintoihin sekä kohtuulliseen toimeentuloon parantaa vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä elämänlaatua.

Työnantajilla on jo nykyisin velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia vammaista työntekijää varten. Sen sijaan palveluiden ja tavaroiden tarjoajille (esim. hotelleille, ravintoloille ja vähittäiskaupoille) tämä olisi uusi velvoite.

Aiheesta lisää:
Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Yhdenvertaisuuslain uudistus eduskuntaan
Lähetä kommentti