ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 13. helmikuuta 2014

Autismin piirteet vaihtelee eri kulttuureissa

Uusinta diagnostista käsikirjaa DSM-5 sovellettaessa ja vertailtaessa tuloksia eri maissa on herännyt epäily, onko autismi sama häiriö kaikissa maissa1. Eroja löytyi diagnosoitaessa brittiläisiä ja suomalaisia lapsia. Tutkimus julkaistiin lokakuussa 2013 Autism2 lehdessä. 

Tutkimuksen mukaan lievän autismin piirteet näyttää vaihtelevan eri kulttuureissa3. Ilmiöön on kiinnittänyt huomion myös Mattila väitöstutkimuksessaan4. Onkohan tässä selitys sille, että edelleenkin lievät autismin piirteet diagnosoidaan usein Suomessa ja Venäjällä skitsofreniaksi?

Lapsuuden autismin piirteet olivat hyvin saman kaltaisia, mutta lievän autismin piirteet (BAP broad autism phenotype) eivät Suomessa sopineet DSM-5 kuvaukseen. Tämä voi tietenkin johtua kielestä, kulttuurista ja geneettisistä eroista. Diagnoosin ongelmaksi voi muododstua väärä diagnoosi eri kulttuureissa.

Tutkimuksessa huomattiin, että häiriöt, jotka esiintyvät parettain DSM-5 luokituksessa kuten — sosiaaliset vuorovaikutustaidot, ja stereotyyppinen toistuva käytös löytyy yhtälailla autistisilta lapsilta molemmissa maissa. Kun on kyseessä lievästi autistiset lapset tämä yhteys on suomalaisilla heikompi. Tutkimusta on laajennettu Thailmaahan ja huomattu, että erot ovat vielä suuremmat5.

1) Elsabbagh M. et al. Autism Res. 5, 160-179 (2012) PubMed
2) Mandy W.P. et al. Autism Epub ahead of print (2013) PubMed
3) Mandy W.P. et al. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 51, 41-50 (2012) PubMed
4) Mattila M-L (2013) Autism spectrum disorders. An epidemiological and clinical study. Acta Univ. Oul. D 1229
5) Netting J. Mild traits of autism may shift with cultures, study says Sfari
Lähetä kommentti